Rozvíjíme kvalitu života dětí a rodičů samoživitelů a podporujeme technologie usnadňující život lidem v nouzi

 logo

Nemoc motýlích křídel

 logo

Děti postižené přírodními katastrofami

 logo

Komunitní centrum pro děti a mládež

 logo

Podpora rodičů předčasně narozených dětí

 logo

Podpora dětí z dětských domovů na cestě životem

 logo

Sbírky na pomoc dětem

 logo

Lidé s poškozením jemné motoriky rukou

 logo

Adaptace dětí na pobyt v nemocnici

 logo

Podpora hospicové a odlehčovací péče

 logo

Pomoc lidem v těžké životní situaci

DEBRA ČR, z.ú. logo DEBRA ČR, z.ú. logo

DEBRA ČR, z.ú. - Nemoc motýlích křídel

Posláním DEBRA ČR je podporovat lidi trpící nemocí motýlích křídel a jejich rodiny. DEBRA ČR je pacientská organizace, která pomáhá usnadnit život lidem s tzv. nemocí motýlích křídel (Epidermolysis Bullosa, zkráceně EB).

Poskytuje odborné poradenství, šíří informace o nemoci a možnostech léčby a propojuje pacienty a jejich rodiny z celé ČR. Úzce spolupracuje s týmem odborníků klinického EB Centra. Je aktivním členem DEBRA International a zapojuje se do výzkumu léčby EB.

Magda Hrudková a Simona Kijonková

Nadační fond Happy Hearts logo Nadační fond Happy Hearts logo

Nadační fond Happy Hearts - Děti postižené přírodními katastrofami

NF Happy Hearts Czech staví bezpečné školy v oblastech postižených přírodními katastrofami. Partnerem Happy Hearts je americká nadace All Hands and Hearts – Smart Response, jejíž spoluzakladatelkou je Petra Němcová.

Petra se po své osobní zkušenosti s přírodní katastrofou rozhodla dlouhodobě a systematicky pomáhat v zasažených oblastech. Prostřednictvím Happy Hearts škol přináší naději a podporu generacím dětí a celým komunitám. K dnešnímu dni společně s více než 60 000 dobrovolníky z celého světa postavili 308 škol v 15 zemích světa, které slouží 113 000 dětem a mají pozitivní vliv na 1 203 000 členů komunity. Jedná se tak o jeden z mála českých nadačních fondů s tak významným globálním dopadem.

Karolína Bosáková a Simona Kijonková

Indigo Děčín, z.s. logo Indigo Děčín, z.s. logo

Indigo Děčín, z.s. - Komunitní centrum pro děti a mládež

Indigo Děčín, z.s. vede zařízení nízkoprahového a komunitního centra pro děti a mládež Kamarád, kde se děti scházejí po školním vyučování a nemusí tak trávit svůj volný čas mezi panelovým sídlištěm, ale smysluplně jej využívají.

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let zde mohou využívat různé zájmové aktivity, hudební kroužek, sportovní aktivity atd., a to bez finanční spoluúčasti. Od roku 2011 je spolek Indigo Děčín, z.s. poskytovatelem sociální služby dle zák. č. 108/2006 sb., ve znění pozdějších předpisů. Od ledna 2018 zde vznikla další sociální služba, kdy čtyři terénní pracovníci pomáhají ve vyloučené lokalitě boletického sídliště klientům v jejich svízelné situaci přímo v jejich domácím, tedy v přirozeném prostředí, mapují sociální situaci obyvatelstva, pomáhají klientům v komunikaci s úřady, zaměstnavateli atd.

Miroslav Grajcar a Simona Kijonková

Nedoklubko z.s. logo Nedoklubko z.s. logo

Nedoklubko z.s. - Podpora rodičů předčasně narozených dětí

Nedoklubko je spolek podporující rodiče předčasně narozených dětí a neonatologická oddělení v České republice.

Poskytuje okamžitou a ucelenou informační podporu a zvyšuje povědomí o neonatologii v ČR i na mezinárodní úrovni. Pomáhá rodinám po předčasném porodu. Sdílí rady a informace, příběhy a zkušenosti. Předává víru a naději.

Lucie Žáčková a Simona Kijonková

Nadační fond Veroniky Kašákové logo Nadační fond Veroniky Kašákové logo

Nadační fond Veroniky Kašákové - Podpora dětí z dětských domovů na cestě životem

Nadační fond Veroniky Kašákové jsou především lidé, kteří se rozhodli doprovázet mladé lidi z dětských domovů na jejich cestě do reálného života.

Za každým mladým člověkem, který projeví zájem, posílá tzv. průvodce. Vytváří tak individuální vztah, který vzniká v dětském domově a pokračuje i po jeho opuštění.

Cíl je vlastně velmi jednoduchý: Navštívit, motivovat a obejmout všechny děti v dětských domovech v České republice. Dosáhnout toho, aby každý mladý člověk, který opouští brány dětského domova, věděl, co ho za nimi čeká, byl na to připravený a nebyl na to sám.

Eva Juščáková a Simona Kijonková

Pomozte dětem – Nadace rozvoje občanské společnosti logo Pomozte dětem – Nadace rozvoje občanské společnosti logo

Pomozte dětem – Nadace rozvoje občanské společnosti - Sbírky na pomoc dětem

Pomozte dětem je charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, který pořádá Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Českou televizí. Maskotem sbírky je žluté Kuře se záchranným kruhem. Pomozte dětem poskytuje finanční příspěvky na přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let v celé České republice.

Hlavním posláním projektu je umožnit dětem v celé České republice žít kvalitnější a radostnější život navzdory hendikepu a prostředí, ve kterém vyrůstají.

Součástí projektu je Peříčkový týden, což je celorepubliková sbírková akce Pomozte dětem. Cílem této akce je zviditelnit sbírkový projekt Pomozte dětem a vybrat finanční příspěvky od dárců do zapečetěné kasičky.

Taťána Plecháčková a Simona Kijonková

SILOU HLASU, z.s. logo SILOU HLASU, z.s. logo

SILOU HLASU, z.s. - Lidé s poškozením jemné motoriky rukou

Spolek založila Dita Horochovská a Lukáš Srba v prosinci roku 2016. Posláním spolku je naučit osoby s poškozením jemné motoriky horních končetin ovládat počítač hlasem v bezplatném kurzu, čímž se dokáží začlenit částečně zpět do běžného života.

Díky kurzu se klienti naučí komplexně ovládat počítač hlasem (např. ovládání pohybu kurzoru myši, používání klávesnice, Wordu, internetu atd.) a psaní textů hlasem. Klienti po absolvování kurzu získají touto schopností soukromí, samostatnost, svobodu, životní náplň, a pokud jim to jejich zdravotní stav umožňuje a mají zájem, je spolek schopen jim pomoci i se získáním pracovního uplatnění.

Dita Horochovská, Lukáš Srba, Jakub Bažant a Simona Kijonková

Nadační fond Zdeňky Žádníkové logo Nadační fond Zdeňky Žádníkové logo

Nadační fond Zdeňky Žádníkové - Adaptace dětí na pobyt v nemocnici

Nadační fond svými projekty pomáhá pečujícímu personálu a rodičům k lepší adaptaci dítěte na pobyt v nemocnici, a tím současně i k rychlejšímu a úspěšnějšímu průběhu jejich léčby.

Účelem nadačního fondu je hmotná i nehmotná podpora iniciativ a aktivit přispívajících k vytváření kulturních, humanitárních a duchovních hodnot, zejména podpora projektů a aktivit sociálně zdravotního charakteru.

Zdena Žádníková a Simona Kijonková

Nadace ADRA logo Nadace ADRA logo

Nadace ADRA - Podpora hospicové a odlehčovací péče

Nadace ADRA se za 28 let své činnosti zapojila do stovek humanitárních, rozvojových, vzdělávacích, charitativních a dobrovolnických projektů doma i v zahraničí. Od roku 2001 pravidelně podporuje ve veřejném grantovém řízení sociální projekty nevládních neziskových organizací a od roku 2006 pořádá Cenu Michala Velíška. Od roku 2013 se orientuje na adresnou pomoc jednotlivcům v České republice. Tak rozšiřuje a doplňuje činnost své sesterské organizace ADRA, o.p.s.

Sociální nadační fond logo Sociální nadační fond logo

Sociální nadační fond - Pomoc lidem v těžké životní situaci

Sociální nadační fond pomáhá občanům města Brna a Jihomoravského kraje v tíživých životních situacích. Často také zaplňuje mezeru v legislativě, protože mnozí z klientů fondu propadají sítem možných dávek a jiných forem státní pomoci. Stává se tak často jedinou a poslední možnou šancí.

Pomoc je směřována především k rodinám s dětmi či dětem bez rodiny, seniorům a lidem se zdravotním postižením. Finanční podpora je určena také pro osamělé rodiče, kteří se během vln epidemie nemoci covid-19 a vyhlášených omezeních ocitli v existenčních problémech, neboť přišli o možnost příjmu z důvodu péče o děti nebo ztratili zaměstnání.

Pomáháme upřímně, pomáháme srdcem

Sama dobře vím, jaké to je potřebovat pomoc, podporu a pochopení. Moje dětství a dospívání nebyla procházka růžovou zahradou.

Proto byla pomoc potřebným lidem vždy součástí základního „DNA“ Zásilkovny. Bylo to přirozené a upřímné rozhodnutí.

S tím, jak rosteme, rostou i naše charitativní aktivity a přišel čas dát jim jasnou strukturu a směřování - založit a budovat nadační fond. Věřím, že tímto krokem otevíráme další důležitou etapu Zásilkovny.

Děkuji našim zaměstnancům, partnerům a zákazníkům, že můžeme pomáhat.

Simona Kijonková

Správní rada

Simona Kijonková

Předseda správní rady

Bc. Štěpán Chytka

Místopředseda správní rady

Milan Šmíd

Člen správní rady

Správní rada

Simona Kijonková

Předseda správní rady

Bc. Štěpán Chytka

Místopředseda správní rady

Milan Šmíd

Člen správní rady

Zobrazit další fotografieDalší fotografie

© Nadační fond Simony Kijonkové, 2021